Ankieta

Dziękujemy za udział w kursie

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety na temat kursu, w którym brali Pańswo udział.

Państwa opinie pozwolą nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, co przełoży się bezpośrednio na jakość świadczonych przez nas usług.

Nazwa kursu:

Ogólna ocena szkolenia:

Czy miejsce szkolenia było dobrze przygotowane?


Czy prowadzący szkolenie posiadał odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne?


Czy podczas szkolenia panowała atmosfera sprzyjająca komunikacji i współpracy?


Czy dzięki szkoleniu zwiększyły się Pani/Pana umiejętności?


Czy polecił(a)by Pani/Pan to szkolenie innym osobom?


Uwagi:

Informacje dodatkowe:

Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y wzięciem udziału w e-szkoleniu?

Jakie mogą być Pani/Pana zdaniem zalety e-szkoleń?

Jakie mogą być Pani/Pana zdaniem wady e-szkoleń?

Jeśli chciałabyś zostawić rekomendację i zgadzasz się na umieszczenie jej na mojej stronie internetowej wypełnij poniższe pola:

Poleciłabym innym ten kurs, bo:

?
?

Facebook